Jak probíhá sezení Sat Nam Rasayan?

Vždy začíná společnou konzultací. Je důležité, aby se vzájemně dohodl na společném záměru klient a praktik. Zároveň je to doba, kdy oba mají možnost „nacítit“, zda jsou pro sebe ti praví. Vznikne-li společná dohoda, přecházíme k vlastní praxi.

Klient se položí, aby mohl pohodlně relaxovat. Praktik sedí v těsné blízkosti klienta, aby se jej v průběhu meditace mohl dotknout. Praktik se ponoří do meditace a zahrne do meditativního prostoru i klienta. Dotkne se klienta, jen velmi lehce, nejčastěji na paži či rameni.

Setrvání v meditaci/relaxaci trvá v rozmezí 20-40 min.

Po skončení Sat Nam Rasayan si opět praktik s klientem mohou na chvilku sednout a sdělit vzájemné prožitky. Tato část je taktéž individuální. V některých případech je nejlepší vše nechat beze slov tzv. „doběhnout“, jindy je potřeba pár slov na závěr.

Každé sezení je naprosto individuální a bylo by velmi troufalé, chtít je jakkoli hodnotit, popisovat či porovnávat. Tak, jako celé tajemství Sat Nam Rasayan spočívá v setrvání v neutralitě, tak i na jednotlivá sezení je velmi důležité nahlížet z pozice neutrality bez hodnocení a posuzování.

Výsledky je schopen zhodnotit vždy jen klient sám. A to na základě svých vlastních prožitků, pocitů ve fyzickém těle a reálném světě.

Na co Sat Nam Rasayan využít?

Pro jakoukoli naši nepohodu – fyzickou, psychickou, duševní. SNR můžeme použít na konkrétní místa a orgány těla, tedy i v případě úrazů či zranění. Pomocí SNR můžeme tělu umožnit lepší a rychlejší rekonvalescenci.

Pro uvolnění stresu a napětí, emocí či strachů. V psychicky náročných obdobích života.

Jak často sezení Sat Nam Rasayan opakovat?

Opět se jedná o velmi individuální potřebu. SNR je možné praktikovat každý den, či velmi nepravidelně. Vše se odvíjí od konkrétní situace klienta. Akutní stavy či období s velkým psychickým či fyzickým napětím mohou vyžadovat častější návštěvy. Jindy stačí k velké změně jen návštěva jedna.

Velmi důležitá je zde spolupráce klienta na celém procesu. Jakákoli metoda, může pomoci vytvořit prostor, dát úlevu, abychom mohli učinit krok, který je po nás vyžadován. Krok ve fyzickém světě však musíme učinit jen my sami!

Praktik Sat Nam Rasayan

Dita Lyner – lektorka jógy vědomí a praktikantka Sat Nam Rasayan