Sat Nam Rasayan

Tak by se dal charakterizovat stav, ve kterém Sat Nam Rasayan praktikujeme i jak je vnímáno na straně přijímajícího nebo klienta. Schopnost naladit se na neutralitu, setrvat v ní a prostřednictvím neutrálního stavu mysli, těla i ducha umožnit druhému hlubokou relaxaci je přirozená schopnost každého z nás. Tuto schopnost v Sat Nam Rasayan využíváme k našemu záměru harmonizovat tělo, mysl i ducha a umožnit nastartovat samoléčebné procesy uvnitř našeho bytí.

Sat Nam Rasayan je velmi staré učení a modalita jógy vědomí/kundaliní jógy. Jde o způsob meditace, který nás vede k udržení vědomé pozornosti skrze vjemy a prožitky. Pozorování všeho, co se děje v jednom okamžiku, umožní vejít do rozlehlého prostoru meditativní – neutrální mysli. Trénování mysli setrvat v neutralitě a učit se jen pozorovat je doslova lékem na cokoli. Neutralitou se otevře nekonečný prostor možností, které mohou vejít a projevit se ve hmotném světě.

Umožníme-li sami sobě setrvat v neutrálním prostoru, pak tento prostor můžeme nabídnout a sdílet i s druhým či druhými. Díky svému stavu neutrality je možné druhému umožnit vejít do hluboké relaxace. Hluboká relaxace umožní postupné rozpuštění a uvolnění fyzických i energetických blokád. Zároveň dovolí uvolnit psychické bloky či dlouho skrývané a nezpracované emoce.

 

Díky hluboké relaxaci, ke které v průběhu sezení Sat Nam Rasayan dochází je umožněno tělu, mysli i duši, aby se propojili, spustili své samoléčebné schopnosti a postupně se uvedli do rovnováhy a harmonie. Máme možnost nastoupit cestu ke zdraví.

Sat Nam Rasayan netvoří náhradu za klasickou medicínu, ani neslibuje zázračná uzdravení. Jde o vědomý proces, který může vést ke zlepšení zdraví či lepší zvládnutí náročných životních situací, ze kterých jsme ve stresu, strachu nebo s pocitem viny či, nevíme kudy dál. Jakákoli nepohoda fyzická, psychická či duševní je signálem, abychom se zastavili a zaposlouchali do jejích signálů. Dlouhodobé přehlížení varovných signálů našeho těla vede k nemoci.

V Sat Nam Rasayn můžeme nabídnout uvolnění nepohody, abychom byli schopni vidět, cítit a vnímat skrytá poselství našeho těla. Dá nám možnost znovu se nadechnout a následně, budeme-li chtít, nastoupit změnu.