Jak probíhá první návštěva

Na homeopatické vstupní vyšetření i následné kontroly je nutné se vždy předem objednat.

Vstupní konzultace

konstituční terapie

Trvá cca 90 min. a zahrnuje komplexní pohovor o vás a vašem životě. Budu vám klást hodně otázek, abych vás mohla co nejlépe poznat – kdo jste, jak žijete, co vás trápí, z čeho máte strach, jak reagujete v určitých situacích, zajímá mě celková anamnéza od vašeho dětství až po současnost…
Bude vám také vysvětlen princip homeopatického léčení, nastíním plán vaší individuální léčby a zbude i prostor pro vaše doplňující otázky.
Získané informace pak dále samostatně zpracovávám a vybírám vhodný konstituční lék, který bude pokrývat celkový váš fyzický i psychický stav.
Zhruba do týdne pak dostanete individuální doporučení homeopatického léku s návodem k užívání. Mohou vám být doporučena také další režimová opatření, pokud jsou v dané situaci vhodná (např. úprava stravy, cvičení, literatura, aj.).
Cena vstupního vyšetření obsahuje cca 90 min. podrobnou konzultaci s vámi, následnou analýzu případu – tj. 3–4 hod. samostatné práce a homeopatický lék.

kontrola

První kontrola probíhá cca do 5–6 týdnů od podání homeopatického léku.
Trvá asi 30 min.
Další kontroly probíhají v závislosti na typu obtíží a vývoji situace.
Samozřejmostí je naprostá diskrétnost.

Objednání

Objednat se můžete přes formulář na webu: www.lenkahomeopatie.cz

nebo e-mailem na: lenkahomeo@gmail.com

Případně i na telefonu: 603 369 642 (spíše SMS)