Meditace na eliminaci negativních myšlenek

jóga vědomí

Praktikujte tuto meditaci jógy vědomí, když cítíte, že jste zaplaveni neodbytnými negativními myšlenkami, které vám brání v prosperitě nebo vás prostě jakýmkoliv způsobem ruší v životě. Jde o meditaci, která je doporučena dělat pro konkrétní situace a myšlenky, nikoliv jako dlouhodobá.

Pozice: Sedněte si do jednoduché pozice s rovnou páteří. Ohněte ruce v loktech a položte dlaně křížem přes sebe, pravá leží na levé. Z rukou udělejte mističku. Uvolněte ramena a ruce mějte volně podél těla. Mudru umístěte na úroveň srdce.

Oči: lehce otevřené a pohled směřuje do dlaní.

Dech a pozornost: Meditujte nad myšlenkami, které nemáte rádi. Pozorujte, které to jsou, zatímco se zhluboka nadechujete nosem. Úplně vydechněte dlouhým výdechem přes našpulené rty a nechte je všechny odejít. Ucítíte svůj dech na rukách, odevzdejte tímto výdechem vše, co vás ruší a již nepotřebujete.

Čas: 11 – 31 min.

Konec: Zhluboka se nadechněte a vydechněte, zadržte dech po výdechu a proveďte kořenový zámek. Soustřeďte se na každý obratel páteře, od kostrče až do hlavy se páteř promění v tyč. Vnímejte všech 26 obratlů. Čím více cítíte páteř, tím více budete uvolněni. Zhluboka a silně se nadechněte, úplně vydechněte a zopakujte koncentraci. Opakujte celkem 3-5x.