Aad guray namen
(Ád gure name)

Jugad guray nameh
(Džugad gure name)

Sat guray nameh
(Sat gure name)

Siri guroo dayv-ay nameh
(Siri guru déve name)

Aad such, jugaad such
(Ád sač džugád sač)

He bhee such,
(Hebí sač)

Naanak hosee bhee such
(Nánek hosí bí sač)

Aad such, jugaad such,
(Ád sač, džugád sač)

He bhai such,
(Hebé sač)

Naanak hosee bhai such
(Nánek hosí bé sač)

Tripl mantra jógy vědomí ladí naši mysl na vesmírný tanec. Když recitujete tuto mantru, mysl si promlouvá kosmickým způsobem. Během recitace se spojujeme a odevzdáváme univerzálnímu tanci polarit. Triple mantra „přeprogramuje“ naši mysl tak, že můžeme fungovat z neutrální mysli – tím se dostaneme z duality do tance univerzálních polarit. Tripl mantra čistí všechny typy mentálních, psychických a fyzických překážek v běžném životě. Chrání nás před nehodami např. s dopravními prostředky. Odřízne všechny protichůdné vibrace myšlenek, slov a činů. Posiluje naši mysl, magnetické pole a udržuje negativitu mimo nás.
Triple mantra nás obrací k vedení pomocí víry a důvěry, nikoliv strachem. Pokud se necháváme vést strachem, blokujeme sami sebe. Jestliže nás vede důvěra, otevíráme se rozmachu a tvořivosti.

První část mantry vás uvede do režimu akceptace a odevzdání se pravdě Univerza a moudrosti. Obklopí naši auru silným ochranným světlem. Posílí naši auru, která se stane světlou a čistou.

Část druhá a třetí jsou dvě formy jedné mantry. Propojí naši energii s pravdou a sladí ji s pravdou. Společně vytvoří rovnováhu mezi pasivním a aktivním. Kompletní mantra v nás upevní onen kosmický tanec.

Forma použitá v 2. části – Bhee (bí)–nás přivede k přijímání, umožňování a odevzdávání. (Jsou to poslední 4 řádky Mul Mantry.) Jedná se o mantru, která ztělesňuje vibraci stability a věčné pravdy, a která se nikdy nemění.
Forma používaná ve 3. části – Bhai (bé) – je aktivita. Tato mantra přináší aktivitu, kreativitu, vývojový aspekt universa. Prochází přes energetické bloky a otevírá prostor pro věci, aby se staly. Zároveň vyrovnává vaše energetické pole, takže můžete přitahovat příležitosti a těžit z těchto výhod. Co je zaseknuté, se pohne.