Co je mantra a jakým způsobem může ovlivnit náš život v tom nejlepším slova smyslu, jsme se zeptali Dity Lyner, ženy, která založila Akademii vědomí, je cvičitelkou jógy vědomí, terapeutkou a spisovatelkou. Mantry patří k její každodennosti. – Rozhovor pro časopis Rituals červenec – srpen 2018

Dito, můžeš nám prozradit, co jsou to mantry?

Slovo mantra se překládá jako man — mysl a tra — vlna nebo projekce. Z toho naprosto jasně vyplývá, že mantry mění naše mozkové vlny a naši projekci. Jde o vibraci zvuku a způsob výslovnosti, které ovlivňují naši mysl a tím celé naše bytí.

Mantra je vibrace přesně daných slov, resp. zvuků. Jde o náš vlastní hudební nástroj, který rozehrajeme díky zvuku, výslovnosti. Pokud budu mluvit o mantrách jógy vědomí; pak každá má svůj specifický účinek, avšak vždy jde o změnu mozkových vln a naší vibrace, která nás napojuje na naši duši.

Jakým způsobem ovlivňují mantry lidskou bytost? Na jakém principu fungují?

Můžeme si představit, že naše horní patro v ústech je jako klávesnice, na kterou při recitaci manter hrajeme pomocí jazyka. Jazykem přímo ovlivňujeme 84 meridiánových bodů v ústech. Tato hra následně ovlivňuje jednotlivá centra v mozku a tím mozkové vlny a dále naši energii, kterou vyzařujeme a projektujeme. Jde o jemnou, ale velmi účinnou technologii. Navíc při vyslovování manter používáme dech — pránu, čímž kultivujeme své vědomí. Jde o spojení dechu — zvuku — vibrace. Toto spojení je velmi silné.
Jestliže při vyslovování mantry dodržujeme pravidelný rytmus, dech, správnou výslovnost, do které zapojíme oblast bodu středu – 3. čakry, můžeme vnímat změny, které se v naší mysli a těle dějí.

Dá se správné vyslovování mantry naučit či trénovat?

Můžete si sami vyzkoušet, jak bude vnímáno to, co říkáte, pokud budete vyslovovat jasně a zřetelně a slova budete formulovat z vašeho bodu středu (asi 3 cm pod pupkem). Síla vašich slov se zmnohonásobí. Zapojením bodu středu automaticky zapojujete mnohem vědoměji svůj dech a tedy pránu do celého procesu. Vaše slova tím získají mnohem větší sílu.

Víme, že naše tělo obsahuje až 70 % vody. Také víme, že slova mohou změnit strukturu vody, a to pozitivně či negativně, podle toho, jaké slovo do vody „vložíme“. S naším tělem je to naprosto stejné. Jestliže používáme mantry, pak naprosto přímo ovlivňujeme vibraci našeho bytí.

Lze si vytvořit vlastní mantry?

To, co je velmi rozšířeno, jsou tzv. pozitivní afirmace. To však zdaleka není mantra. Mantra má tu jedinečnost, že funguje, i když jí nevěříme, či přesně neznáme překlad. V tom je velmi zásadní rozdíl. V okamžiku, kdy naše jediná buňka v těle nevěří pozitivní afirmaci, nic nefunguje, afirmace se změní v prach. Kdyby pozitivní afirmace fungovaly, pak jsou všichni lidé zdraví, štíhlí, bohatí a cokoli. Avšak ono to není tak jednoduché.

Mantra je opravdu naprosto jedinečné spojení zvuku, slabik a vibrací. Mantra dokáže změnit věci ve vašem životě na fyzické úrovni, změny jsou naprosto hmatatelné.

Od doby, co jsem začala používat mantry jógy vědomí, tak nemám potřebu si tvořit nic svého. Zažívám jejich sílu, účinky a schopnosti každý den, tak proč tvořit něco dalšího? Avšak každý jsme jiný, proto zde nechci dávat kategorické ne.

Co vše se dá skrze mantry řešit, usměrňovat, harmonizovat?

Každá mantra má svoji vibraci a tedy i význam. Jejich použití se pak rozšiřuje ještě pomocí dechu, mudry a pozice těla či očí v meditaci.

Je mantra na ochranu, na posílení ženské energie a intuice, na harmonizaci všech deseti těl nebo k léčení. Jsou mantry, které se používají v meditacích na prosperitu či k vyčištění podvědomí a karmických bloků nebo prostoru. Jedné říkám pracovně „kvantový urychlovač“, protože odstraňuje překážky z cesty a cokoli je zaseknuté se pohne.

Manter je veliká spousta a jejich škála použití se velmi rozšiřuje ještě díky přesným návodům u meditací. S jednou mantrou v různých meditacích můžete posílit, vyrovnat a harmonizovat své čakry či se napojit na svoji neutrální mysl.

Dito, prozradíš nám, jak používáš ve své každodennosti mantry ty?

Osobně mám mantry puštěné v autě. Dříve jsem v autě poslouchala rádio, ale posledních několik let jsou to mantry. Již mnohokrát jsem si uvědomila, jak se moje cestování zklidnilo a zjednodušilo. Nacházím volné cesty, přijíždím včas a v klidu. Vím, že veliký podíl na tom mají právě mantry, které mi naprosto okamžitě zklidní mysl a tím vytvořím prostor, aby se cesty mohly správně odvíjet. Vřele doporučuji ?.

Je čas jara, čas lásky. Prozradíš nám nějakou mantru právě na lásku?

Existuje mantra So Purkh jde o text, který pokud žena recituje 11x denně, může velmi pomoci mužům, kteří procházejí složitou životní situací. Zároveň i ona odstraňuje bloky a překážky ve svých vztazích vůči mužům. Jde o velmi silnou techniku, která umí vztahy opravdu přeskládat dle Vyšší vůle. A v tom je mnohdy zásadní problém. My se často vůbec nechceme podvolit vyšší vůli, my máme svoji jasnou představu, koho chceme, či jak má náš vztah vypadat a v tom nám tato mantra nepomůže. Avšak, má-li někdo chuť ji vyzkoušet, najdete ji i ve zhudebněných verzích na internetu a pak se do toho pusťte, ale je potřeba vydržet alespoň 90 dní v kuse.

Text je poměrně složitý, tak se s ním nestresujte a jen mu naslouchejte každou buňkou svého těla, časem si jej naposloucháte a budete si ho moci začít pobrukovat. Funguje to i tak, vím to ?.

Pokud bychom chtěli začít něčím jednodušším, co bys nám doporučila?

Chcete-li vyzkoušet sílu jednoduché mantry, která se i dobře vyslovuje, pak bych velmi doporučila Triple mantru. Jsou to vlastně 3 mantry v jedné, spojuje ochranu v první části, kdy obklopí naši auru ochranným světlem, druhá část pak přináší umožnění a posiluje naši schopnost odevzdat a poslední část je tzv. aktivní, dá do pohybu věci, které dlouho stagnovaly, umožňuje věcem, aby se staly.

Zkuste si ji recitovat 3 – 11 minut denně a jen pozorujte, co krásného se bude dít.

Aad guray namen
(Ád gure name)
Jugad guray nameh
(Džugát gure name)
Sat guray nameh
(Sat gure name)
Siri guroo dayv-ay nameh
(Siri guru déve name)

Aad such, jugaad such,
(ád sač džugád sač)
He bhee such,
(hebí sač)
Naanak hosee bhee such
(Nának hosí bí sač)

Aad such, jugaad such,
(Ád sač džugád sač)
He bhai such,
(Hebé sač)
Naanak hosee bhai such
(Nának hosí bé sač)

Nahrávku mantry najdete např. zde.