Při jistém zobecnění lze říct, že lidé cvičí Qi Gong ze dvou hlavních důvodů. Jednak hledají způsob, jak se vnitřně uvolnit a zároveň, jak zlepšit své zdraví. Nicméně Qi Gong nám přináší mnohem více výhod, ačkoliv ne hned. V oblasti osobního rozvoje zkratky neexistují.

Během první etapy, kdy se učíme a osvojujeme formu jednotlivých cviků a postupnou praxí získáváme dokonalost, dochází k ozdravení vnitřních orgánů a celkovému posílení zdraví hmotného těla.

Druhá etapa zahrnuje pozitivní dopad cvičení na energetický systém, jinými slovy zvyšuje se průtok vitální Qi (energie) v jednotlivých drahách, rozpouští se blokády, cirkulace Qi v celém těle se dostává na vyšší úroveň. Druhá etapa není od první oddělena a probíhá takřka zároveň, respektive s malým zpožděním za etapou první.

V tomto okamžiku dochází k alchymickým změnám na úrovni komplexní lidské bytosti, tedy na úrovni fyzického těla, energetického systému a Ducha (Shen). Člověk se začíná měnit fyzicky, energeticky, způsobem myšlení i chování, schopností vnímat i jinými smysly. Zde již nemluvíme o cvičení Qi Gong, ale spíše o Nei Gong, Nei Dan či vnitřní alchymii.

Po prázdninách je opět čas začít cvičit.

Každý čtvrtek od 18,00 v úžasném sále Akademie vědomí.

Začneme s cvičením Wu Dao Yin a s cvičením pro 5 hlavních orgánů.

V deseti lekcích od 27. 9. do 30.11.2018

Cena dle ceníku Akademie 2.200,- Kč za 10 lekcí – ušetříte 300 Kč oproti jednotlivým vstupům.

Těším se na vás!

Martin Řezníček

Praktik a lektor TCM