Intuice

Intuice je naší pravou i levou rukou. Jestliže nevěnujeme pozornost naší intuici a informacím, které přicházejí z našeho nitra, přiděláváme si spoustu starostí, komplikací, bolestí. Často i přicházíme o peníze či můžeme mít pocit, že nám život hází klacky pod nohy.

Na anatomické úrovni je intuice spojená zejména s naší hypofýzou. Její správná funkce má vliv nejen na zdraví našeho fyzického těla, ale též právě na intenzitu fungování intuice. Jde o náš vnitřní hlas, kterým k nám promlouvá naše duše, skrze kterou jsme propojeni s vesmírem, Bohem, universem – jak chcete. Jde o přímou „telefonní“ linku z vesmíru až do našeho těla, do naší hlavy. Avšak my si velmi často toto spojení vůbec neuvědomujeme nebo jej i vědomě dokážeme blokovat. Proč? Sama mám intuici poměrně silnou, díky praktikování jógy vědomí se její síla stále prohlubuje, ale ne vždy jsem byla ochotná přijmout její zprávy a řídit se podle nich. To, co mi nejvíce bránilo spojit se se svým vnitřním hlasem, byl strach. Strach, který vám nechce dovolit vymanit se ze zaběhnutých kolejí, z očekávání okolí, z vyjití ze svých vlastních vzorců.

Celý článek zde.

Síla intuice – semináře s Ditou Lyner
21.10.2017 Dobřichovice
4.11.2017 Karlovy Vary